Uutislistaukseen

Seurakunta ei korota veroprosenttia

Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 1,25. Veroja kerätään kirkon pienimmällä prosentilla.

Kirkkovaltuusto ei korottanut nykyistä tuloveroprosenttia, vaikka sen perusteella arvioitu kirkollisverotulokertymä ei riitä talousarviovuoden 2021 kuluihin. Laskennallisesti tuloveroprosentin pitäisi olla vähintään 1,35, jotta päästäisiin nollatulokseen.

Vuosiksi 2021-2023 seurakunnan tulosten on ennakoitu jäävän alijäämäisiksi yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Seurakunta aikoo kattaa tulokset säästöistään eli edellisvuosien ylijäämästä. Siilinjärven seurakunnan kirkollisveroprosentti on Kuopion hiippakunnan pienin. Koko Suomessa vain kymmenessä ev.lut. seurakuntataloudessa veroprosentti on 1,25, muissa sitä suurempi. Siilinjärven seurakunta on säilyttänyt tuloveroprosenttinsa samana jo 1970-luvun alkupuolelta.

Lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284621, anu.kopponen@evl.fi 

Kirkkovaltuuston poytäkirja 5.11.2020

5.11.2020 19.10