Uutislistaukseen

Lähetyssihteerin virka lakkautettiin

Kirkkovaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen kirkkoneuvoston esityksen lakkauttaa suerakunnan lähetyssihteerin virka.

Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto päätti, että lähetyssihteerin virka lakkautetaan. Virka on ollut avoimena keväästä lähtien. Kirkkoneuvosto on selvittänyt virantäytön mahdollisuudet seurakunnan heikkenevässä taloustilanteessa. Selvityksen mukaan seurakunnan jäsenmäärän väheneminen ja siten kiristyvä talous ohjaavat järjestämään kansainvälisen auttamisen ja lähetystoiminnan muuten kuin lähetyssihteerin virkatyönä.

Lähetyssihteerin tehtäviin ovat kuuluneet lähetystyö, maahanmuuttajatyö ja kansainvälinen diakonia. Tällä hetkellä osa lähetyssihteerin tehtävistä on jaettu pappien ja johtavan diakoniaviranhaltijan kesken. Lähetystyön käytännön tehtävissä toimii myös paljon seurakuntalaisia vapaaehtoisina.

Asian käsittelyn aikana Kari Ojala teki Anita Snellmanin kannattamana vastaesityksen, että virkaa ei lakkauteta ja että virka täytettäisiin. Äänestyksessä Ojalan vastaesitys hävisi kirkkoneuvoston esitykselle äänin 22-2. Näin ollen hyväksytyksi tuli kirkkoneuvoston esitys, että lähetyssihteerin virka lakkautetaan. Kari Ojala jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi 

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 5.11.2020

5.11.2020 19.25