Uutiset ja tiedotteet

 

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto vahvisti metsätaloussuunnitelman vuosiksi 2021-2030

8.1.2021 09.29

Suunnitelmassa metsänhoidon kantorahatuloarvio kymmenen vuoden ajalta on 1,9 miljoonaa euroa. Suunnitelman on tehnyt Pohjois-Savon Metsänhoitoyhdistys.

Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan metsien metsätaloussuunnitelman vuosiksi 2021-2030. Suunnitelman on tehnyt Pohjois-Savon Metsänhoitoyhdistys.

Suunnitelmassa metsänhoidon kantorahatuloarvio kymmenen vuoden ajalta on 1,9 miljoonaa euroa. Suunniteltu hakkuukertymä on kaikkiaan 45 000 m³. Kymmenen vuoden ajalta seurakunnalle kertyy metsänhoitokustannuksia arviolta 375 000 euroa ja hakkuiden hoitotöistä 186 000 euroa. 

Siilinjärven seurakunnalla on metsää ja puistoalueita yhteensä reilut 730 hehtaaria, josta metsää on 700 hehtaaria. Seurakunnan metsillä on PEFC-metsäsertifiointi. Metsänhoidon suunnitelmassa on otettu huomioon erilaiset ympäristönäkökohdat, kuten metsälakikohteet ja muut arvokkaat elinympäristöt, suojelualueet, rantametsät, virkistysalueet ja maisemallisesti arvokkaat kohteet.

Metsänomistajana seurakunta sitoutuu metsänhoitoon, jolla metsästä saadaan hyvä taloudellinen tuotto ja jolla metsän kasvu mahdollistaa hiilensidonnan entistä paremmin.

Lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 7.1.2021