Uutislistaukseen

Poistosuunnitelman muuttaminen

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi investointien poistosuunnitelman muutoksen.

Siilinjärven seurakunnan logo

Tuloslaskelman tulos kertoo, kuinka paljon varsinaisen toiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja. Aiempien vuosien investoinneista johtuen tulos on negatiivinen, vaikka vuosikate on ollut positiivinen. Investoinnit eivät näy investoinnin tekemisvuoden tilinpäätöksessä, vaan ne vähennetään poistoina. Suuret investoinnit näkyvät suurina poistoina. Seurakunnassa tällaisia suuria investointeja ovat viime aikoina olleet muun muassa Vuorelan kirkon ja Ruokoniemen leirikeskuksen remontit.

Siilinjärven seurakunnan poistosuunnitelma on laadittu vuonna 1998, kun nykyisenkaltainen poistojärjestelmä on otettu käyttöön. Poistot tehdään tasapoistoina vuosittain. Kirkkohallituksen virastokolleegio päivitti viime vuonna aiempia ohjeitaan käyttöomaisuuskirjanpidosta ja poistojen laskemisesta, jotka on annettu 2005. Kokouksessaan 21.4.2021 kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy poistoaikojen muutokset 1.1.2021 alkaen.

Lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 21.4.2021. Linkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

23.4.2021 10.11