Uutislistaukseen

Nimeämisuutisia

Kokouksessaan 21.4.2021 Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto nimesi ansiomerkkitoimikunnan, omaisuuden tarkastajan sekä Siilinjärven Kotipolku Oy hallituksen jäsenen ja varajäsenen sekä yhtiökokousedustajan. Lisäksi valittiin edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen.

Siilinjärven seurakunnan logo

Ansiomerkkitoimikunnan nimeäminen

Kirkkoneuvostolla on oikeus hakea kunnia- ja ansiomerkkejä sekä arvionimiä seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille. Seurakunnassa on kirkkoneuvoston nimeämä kolmejäseninen ansiomerkkitoimikunta, jonka tehtävänä on ollut valmistella kirkkoneuvostolle kunnia- ja ansiomerkkien ja arvonimien hakemiset.

Ansiomerkkitoimikuntaan vuosille 2021–2022 nimettiin Lauri Katainen, Ritva Venäläinen sekä Anu Kopponen ja sihteeriksi Sirpa Suni.

Lisätietoja: talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi

 

Omaisuuden tarkastajan nimeäminen

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen vähintään yhden omaisuuden tarkastajan, joka vuosittain tarkastaa seurakunnan omistamien rakennusten ja niissä olevan irtaimiston kunnon. Omaisuuden tarkastajaksi vuosille 2021–2022 nimettiin Janne Kasurinen.

Lisätietoja: talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi

 

Siilinjärven Kotipolku Oy hallituksen jäsenen ja varajäsenen sekä yhtiökokousedustajan nimeäminen

Siilinjärven Kotipolku Oy:n yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Siilinjärven kunta ja Siilinjärven seurakunta nimeävät kumpikin yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen ja muut viisi varsinaista ja viisi varajäsentä valitsee varsinainen yhtiökokous.

Kirkkoneuvosto nimesi Siilinjärven Kotipolku Oy:n hallituksen jäseneksi vuosille 2021–2022 Saara Lehtolan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kyllikki Puustisen. Yhtiökokousedustajaksi nimettiin Liisa Väätäinen ja varajäseneksi Leena Korhonen.

Lisätietoja: talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi

 

Edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen

Vuosikokous on Suomen Lähetysseuran ry:n (SLS) ylin päättävä elin. Se kokoontuu vuosittain Lähetysjuhlien yhteydessä. Vuosikokous vahvistaa Lähetysseuran tilinpäätöksen sekä valitsee hallituksen. Vuosikokoukseen lähettävät edustajia SLS:n jäsenet eli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat. SLS:lla on lisäksi muita yhteisöjäseniä sekä henkilöjäseniä.

Siilinjärven seurakunta on SLS:n jäsenseurakunta. Lähetysseuran hallitus on päättänyt, että vuosikokous pidetään 12.6.2021 Helsingissä etäyhteyksin. Kirkkoneuvosto valitsi kolme kokousedustajaa edustamaan Siilinjärven seurakuntaa Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokouksessa 2021. Kokousedustajiksi valittiin Kari Ojala, Annukka Jäntti-Ciprian sekä Sirpa Tuomisto.

Lisätietoja: kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi
 

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 24.3.2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä

23.4.2021 10.23