Uutiset ja tiedotteet

 

Uutislistaukseen

Lääninrovastin symbolinen viestikapula, mappi, siirtyy Jaana Marjaselta Olli Kortelaiselle. Lääninrovastin symbolinen viestikapula siirtyi Jaana Marjaselta Olli Kortelaiselle.

Kirkkoherra Olli Kortelaisesta lääninrovasti

31.8.2021 14.53

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherra Olli Kortelainen on saavuttanut viime aikoina monia merkittäviä asioita. Toukokuussa Kortelainen sai kirkolliskokousedustajan valtakirjan, kesäkuussa piispa myönsi hänelle rovastin arvonimen ja nyt syyskuun alusta lähtien hän toimii Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin nimittämänä Kuopion tuomiorovastikunnan lääninrovastina.

Hiippakunnat on jaettu rovastikuntiin tuomiokapitulin päätöksellä. Kuopion tuomiorovastikuntaan kuuluu Kuopion seurakuntayhtymän kuusi seurakuntaa sekä Siilinjärven seurakunta. Tuomiokapituli nimittää lääninrovastiksi yhden rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lääninrovastin työtä tehdään oman työn ohella. Kortelaisen nyt nimetty lääninrovastikausi on 1.9.2021–31.8.2025.

– Lääninrovastin virka on hyvä näköalapaikka rovastikuntaamme, sanoo Kortelainen.

Ensisijaisesti lääninrovasti on valvova viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa omassa rovastikunnassa tehtävää työtä ja hallintoa. Lääninrovasti toimii piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan hallinnossa. Yhtä lailla se edistää seurakuntien välistä yhteistyötä ja johtaa rovastikunnallista toimintaa, asettaa kappalaiset virkaan ja toimii viestinviejänä seurakuntien ja piispan välillä.

– Tahdon kiittää nyt eläkkeelle jäänyttä aiempaa lääninrovastia Jaana Marjasta hyvin hoidetusta työstä – toivottavasti pystyn palvelemaan rovastikuntaa yhtä hyvin kuin edeltäjäni, Kortelainen hymyilee.

Olli Kortelainen on kokenut ja pidetty kirkkoherra, joka nauttii arvostusta ja luottamusta seurakuntalaisten ja rovastikunnan kirkkoherrojen keskuudessa. Hän on toiminut Siilinjärven seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2018. Hänellä on monipuolista kokemusta johtamisen tehtävistä muun muassa Varpaisjärven ja Valtimon seurakuntien kirkkoherrana sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Hän on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon ja toiminut viime vuosien aikana kaksi kautta Kuopion tuomiokapitulin pappisasessorina.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen myönsi rovastin arvon ja nimen Kortelaiselle viime kesäkuussa. Evankelisluterilaisen kirkon ylimmän päättävän elimen eli kirkolliskokouksen edustajana Kortelainen on toiminut ensimmäistä kauttaan toukokuusta lähtien. Kirkolliskokousedustajaksi Kortelainen nousi varasijalta Aulikki Mäkisen siirryttyä Turun tuomiokirkon tuomiorovastiksi.