Uutiset ja tiedotteet

 

Uutislistaukseen

Siilinjärven seurakunnan logo

Viime vuoden sijoitustoiminnasta

24.2.2022 14.19

Seurakunnan sijoitussalkun markkina-arvo oli vuodenvaihteessa lähes 3,95 miljoonaa euroa. Sijoitusrahasto-osuuksien myyntivoitoksi tuli lähes 150 000 euroa.

Siilinjärven seurakunnalla on täyden valtakirjan varainhoitosopimus Seligson & Co Oy:n kanssa. Vuonna 2010 hankitun sijoitussalkun vuosituotto on 9 prosentin luokkaa. Vuonna 2021 Seligsonin sijoitusrahasto-osuuksien myyntivoitto oli yhteensä 150 000 euroa, joka sijoitettiin takaisin Seligsonin rahastoihin. Seligsonin sijoitussalkkuun tehtiin suurasiakashinnaston mukaiseen alennukseen oikeuttava 1 700 000 euron lisäsijoitus kirkkoneuvoston päätöksellä 22.6.2021.

Lisäksi seurakunnalle kertyi Metsäliiton perus- ja lisäosuuksista korkoa 861 euroa ja KPY:n osuuksista 3 500 euroa.

Vuonna 2021 seurakunnan sijoitukset tuottivat noin 5 000 euroa arvoitua vähemmän. Seurakunnan korko- ja muut rahoitustuotot olivat vuonna 2021 yhteensä 153 500 euroa ja rahoituskulut 5 055 euroa.

Vuoden 2022 talousarviossa on tavoitteena, että seurakunta myy Seligsonin sijoitusrahasto-osuuksia niin, että myyntivoittoa syntyisi 160 000 euroa.
 

Lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 23.2.2022