seurakuntavaalien kuvituskuva

Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan 367 seurakuntaan yhteensä noin 8 000 uutta luottamushenkilöä. 

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen.

Mistä kaikesta seurakuntien luottamushenkilöt päättävät? Linkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tärkeät päivämäärät

Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022.
Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Äänestää voivat kaikki evankelisluterilaisen kirkon jäsenet, jotka ovat vaalipäivään mennessä täyttäneet 16 vuotta. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen. Kirkkoon liittymisen tulee olla rekisteröity 15.8.2022 mennessä. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan! Vaalikirje mukana nopeuttaa ennakkoäänestystä.

Ennakkoäänestyspaikat

Siilinjärven seurakuntatalon Päätysali, Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi 8.11.–12.11.2022 klo 9–18

Siilinjärven lukio, Ahmontie 1, 71800 Siilinjärvi 9.11.2022 klo 9.30–12

Vuorelan kirkon kahvio, Rissalantie 2, 70910 Vuorela 10.11.–12.11.2022 klo 9–18

 

Varsinainen äänestyspäivä 20.11.2022

Vaalipäivänä voit äänestää Siilinjärven kirkossa. Äänestysaika on klo 11–20.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään pe 4.11.2022 ennen kello 16, seurakuntatoimistoon 017 288 4600.
 

Vaalikone

Vertaile ehdokkaita vaalikoneessa.Linkki avautuu uudessa välilehdessä (linkki aukeaa vaalikonesivustolle)

 

Seurakuntavaaliehdokkaat Siilinjärven seurakunnassa

I YHTEISTYÖRYHMÄ

2 Päivi Heikkinen
tarkastusasiantuntija, MBA

3 Päivi Hiltunen
lakiasiantuntija

4 Terhi Holm
myyjä

5 Anniina Hynynen
yrittäjä

6 Tuulikki Hynynen
lakimies, varatuomari

7 Ossi Jauhiainen
kanttori MuM

8 Annukka Jäntti-Ciprian
YTM

9 Janne Kasurinen
toimitusjohtaja

10 Lauri Katainen
prosessiasentaja, eläkeläinen

11 Taina Klemelä
tradenomi, rakennusmestari

12 Leena Korhonen
eläkeläinen

13 Saara Lehtola
erityisopettaja

14 Kari Ojala
johtava lääkäri

15 Merja Oksman
päiväkodinjohtaja, eläkeläinen

16 Vesa Pennanen
yrittäjä

17 Tanja Pitkäjoki
kokki, merkonomiopiskelija

18 Anneli Puurunen
apul. meteorologi, eläkeläinen

19 Jukka Puurunen
yrittäjä

20 Keijo Ryynänen
ajojärjestelijä

21 Hannu Rättö
lennonjohtaja

22 Armi Salo
lähihoitaja, mielenterveys ja päihdetyö

23 Anita Snellman
maa- ja metsätalousyrittäjä

24 Eeva Savolainen
lääkäri

II KOTIKIRKKO

25 Ilkka Ahonen
toimitusjohtaja

26 Leevi Airaksinen
yrittäjä

27 Petri Hartikainen
kemianalan teknikko

28 Jouni Hämäläinen
tradenomi, kirjanpitäjä

29 Jonna Iskala
palveluesihenkilö

30 Liisa Jokela
aluekoordinaattori

31 Eeva Jäppinen
opettaja

32 Reijo Kaarna
merkantti

33 Jouko Kauhanen
eläkeläinen

34 Kaija Kinnunen
sairaanhoitaja

35 Riitta Korhonen
lastenhoitaja, eläkeläinen

36 Risto Kröger
tuotantopäällikkö, eläkeläinen

37 Soili Manninen
merkonomi

38 Jukka Markkanen
yrittäjä

39 Tapio Markkanen
autoilija, eläkeläinen

40 Satu Mononen
floristi, yrittäjä

41 Reijo Ollikainen
msh.

42 Kyllikki Puustinen
farmaseutti

43 Hanna-Maija Rautiainen
lastenhoitaja

44 Kalle Savolainen
projektisihteeri, eläkeläinen

45 Markku Sopanen
vapaaehtoistyöntekijä

46 Kirsi Tuomainen
maatilan emäntä

47 Eero Utriainen
eläkeläinen

48 Ritva Venäläinen
maanviljelijä, eläkeläinen

49 Mikko Vestenius
turvalaiteasentaja

50 Liisa Väätäinen
eläkeläinen

Vaalikuulutuksia

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Siilinjärven seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Siilinjärven seurakuntatoimistoon, joka on avoinna ma–pe klo 9.00–11.00 ja 12.00–14.00 sekä 15.9.2022 kello 9.00–16.00.

Seurakuntatoimiston osoite on: Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana seurakuntatoimistosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Siilinjärvellä 9.6.2022

Siilinjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Olli Kortelainen, puheenjohtaja

 

----

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Siilinjärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 seurakuntatoimistossa, osoite Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä seurakuntatoimistoon, osoite Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Siilinjärvellä 9.6.2022

Siilinjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Olli Kortelainen, puheenjohtaja

----

KUULUTUS SIILINJÄRVEN SEURAKUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ


Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.–12.11.2022 seuraavissa äänestyspaikoissa

Siilinjärven seurakuntatalo, Päätysali
Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi
8.11.2022 klo 9.00–18.00
9.11.2022 klo 9.00–18.00
10.11.2022 klo 9.00–18.00
11.11.2022 klo 9.00–18.00
12.11.2022 klo 9.00–18.00

Siilinjärven lukio
E-oven luona sisääntuloaula
Ahmontie 1, 71800 Siilinjärvi
9.11.2022 klo 9.30–12.00

Vuorelan kirkko, kahvio
Rissalantie 2, 70910 Vuorela
10.11.2022 klo 9.00–18.00
11.11.2022 klo 9.00–18.00
12.11.2022 klo 9.00–18.00

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaik-
kaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse seurakuntatoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana
seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi seurakuntatoimisto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Seurakuntatoimiston puhelinnumero on 017 288 4600.

Siilinjärvellä 15.9.2022
Siilinjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Olli Kortelainen, puheenjohtaja

---

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Siilinjärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.
Vaalit toimitetaan Siilinjärven kirkossa (Haarahongantie 2) 20.11.2022 klo 11.00–20.00.

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.siilinjarvenseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Siilinjärvellä 3.10.2022

Siilinjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Olli Kortelainen, puheenjohtaja

---

ILMOITUS EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄSTÄ

Siilinjärven seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä
30.10.–20.11.2022 seurakunnan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla, osoite Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana seurakuntatoimistosta sen aukioloaikoina ma–pe klo 9–11 ja 12–14. Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi

Siilinjärvellä 3.10.2022

Siilinjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Olli Kortelainen, puheenjohtaja