Uutiset ja tiedotteet

 

Uutislistaukseen

Siilinjärven seurakunnan logo

Vuoden 2021 tilinpäätös vahvistettiin

16.5.2022 10.11

Kirkkovaltuusto käsitteli seurakunnan toiminta- ja talouskertomuksen sekä vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätös oli tilinpäätössiirtojen jälkeen lähes 270 000 euroa ylijäämäinen.

 

Koronapandemia hiljensi seurakunnan jumalanpalveluselämää ja muuta seurakunnallista toimintaa. Uusia työtapoja ja keinoja seurakuntalaisten kohtaamiseen ja palveluun kuitenkin etsittiin ja toiminnassa siirryttiin entistä enemmän verkon ja sosiaalisen median käyttöön. Tällä oli vaikutusta myös toimintakuluihin.

Siilinjärven seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut koko pandemian ajan hyvä. Tulos pieneni edellisestä vuodesta yli 189 000 euroa, mutta jäi kuitenkin miltei 270 000 euroa ylijäämäiseksi.

Seurakunnan varsinaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot olivat lähes 935 000 euroa ja toimintakulut miltei 3,7 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 8 % ja toimintakulut 7,5 %.

Tulokseen vaikuttivat arvioitua suuremmat puutavaran myyntituotot noin 300 000 € sekä Ryhjänpuron tonttien myynti noin 160 000 €, rahoitustuotot yli 150 000 € sekä toimintakulujen säästöt. Myös kirkollisverotulot muodostuivat arvioitua suuremmiksi. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä lähes 3 700 000 euroa, mikä on reilut 1 % edellisvuotta enemmän.

Toiminnan vuosikatteeksi muodostui miltei 700 000 euroa. Käyttöomaisuuden poistojen ja satunnaisten erien jälkeen tilikauden tulos muodostui 233 285,76 € ylijäämäiseksi, tilinpäätössiirron jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu lähes 270 000 euroa. Tilikauden tulos oli miltei 0,45 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua parempi.

Talouden tasapainottamista jatkettava ylijäämästä huolimatta

Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin, vaikka monissa työtehtävissä kaikilta vaadittiin luovia ratkaisuja. Henkilöstön yhteishenki ja asenne on ollut koko pandemian ajan hyvä. Selviämme yhdessä tulevista haasteista, joita ovat tulevina vuosina aleneva jäsenkehitys ja pienenevät verotulot, jotka vaativat niin toiminnan kuin taloudenkin jatkuvaa sopeuttamista. Vuoden 2021 talouden positiivinen toteuma tuo puskuria tulevien hankkeiden rahoitukseen. Se ei kuitenkaan poista tarvetta talouden tasapainottamiseen pitemmällä aikavälillä.

Jäsenmäärä väheni, korona vaikutti edelleen toimintaan

Siilinjärven seurakuntaan kuului vuoden 2021 lopussa 15887 (16 035) jäsentä. Jäsenmäärä väheni vuoden aikana saman verran kuin seurakunnissa keskimäärin. Henkilöstöä Siilinjärven seurakunnassa oli vuoden lopussa 57.

Vuonna 2021 (suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut) Siilinjärven seurakunnassa siunattiin hautaan 149 (135) vainajaa, kastettiin 143 (119) uutta seurakuntalaista ja vihittiin avioliittoon 63 (64) paria. Kasteiden määrän lisääntyminen (+35,5 %) selittyy vuoden 2020 kasteiden siirtymisellä koronan vuoksi vuoden 2021 puolelle, sekä kirkkoneuvoston päätöksestä olla perimättä tilavuokraa seurakunnan tiloissa pidetyistä kastejuhlista.

Korona vaikutti edelleen toimintaan kaikilla työaloilla. Joitain tapahtumia ja ryhmiä peruttiin, tilaisuuksia jäi pitämättä. Kokoontumisrajoitukset vaihtelivat kuukausittain – välillä viikoittainkin.

Verkon välityksellä tapahtuva seurakuntatyö on tullut jäädäkseen ja se sai vahvistuksen kirkon uuden striimauslaitteiston sekä seurakunnan oman nettiradion myötä. Uudet laitteistot mahdollistavat niin videostriimauksen kuin audiostriimauksenkin – ja sitä myötä verkon kautta seurakuntatyötä seuraavien määrä on noussut useisiin satoihin, joissain tapauksissa jopa useisiin tuhansiin.

Rippikouluryhmiä oli 13. Rippikoulut pystyttiin pitämään muutamaa tapahtumaa lukuun ottamatta lähiopetuksessa ja rippileirit sekä päivärippukoulu toteutuivat suunnitellusti. Rippikoulun kävijöitä oli 268 (258), kokonaismäärä nousi edellisvuodesta.

Lisätietoja: talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 12.5.2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Toiminta- ja talouskertomus 2021

Aiempi uutinen tilinpäätöksestä: Vuoden 2021 tilinpäätös merkittävästi ennakoitua parempi

Aiempi uutinen talousarviosta: Vuosi 2021 toimitaan alijäämäisellä budjetilla