Uutislistaukseen

Vuoden 2020 tilinpäätös vahvistettiin 

Kirkkovaltuusto käsitteli seurakunnan toiminta- ja talouskertomuksen sekä vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätös oli tilinpäätössiirtojen jälkeen lähes 459 000 euroa ylijäämäinen.

Siilinjärven seurakunnan logo

Koronapandemia hiljensi seurakunnan jumalanpalveluselämää ja muuta seurakunnallista toimintaa. Uusia työtapoja ja keinoja seurakuntalaisten kohtaamiseen ja palveluun kuitenkin etsittiin ja toiminnassa siirryttiin entistä enemmän verkon ja sosiaalisen median käyttöön. Tällä oli vaikutusta myös toimintakuluihin.

Keväällä 2020 ennakoitiin, että koronapandemian vuoksi julkistalouden tilanne tulee voimakkaasti heikkenemään. Näin ei käynyt, vaan notkahdus jäi ennakoitua vähäisemmäksi. 

Siilinjärven seurakunnan varsinaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot olivat yli 866 000 euroa ja toimintakulut yli 3,4 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 20 % ja toimintakulut vähenivät 7,5 %. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi yli 165 000 euroa arvioitua enemmän ja ulkoiset toimintakulut alittivat talousarvion liki 403 000 eurolla. Toimintatuottojen kertymää kasvatti arviota suuremmat puutavaran myyntituotot ja myrskyn kaatamien puiden nopea korjaus pois maastosta. Toimintakuluissa merkittävin säästö muodostui henkilöstökuluista – henkilöstöä ei tarvittu aiemmassa määrin leireille ja kausityöhön, jolloin palkkakuluja säästyi.

Ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa seurakunnalle kertyi noin 3,2 miljoonaa euroa (kasvua 1 %), valtionrahoitusta seurakunnalle tilitettiin 2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Toiminnan vuosikatteeksi muodostui reilut 886 000 euroa. Vuosikatetta kohensivat arvioitua suuremmat metsätalouden tuotot ja rahoitustuotot. Seurakunnan maksuvalmius parani, sillä investointeihin kului arvioitua vähemmän.

Talouden tasapainottamista jatkettava ylijäämästä huolimatta 

Vuoden 2020 talouden positiivinen toteuma tuo puskuria tulevien vuosien taloudessa suunnitelmissa olevien hankkeiden rahoitukseen. Se ei kuitenkaan poista tarvetta talouden tasapainottamiseen pitemmällä aikavälillä seurakunnan verotulojen vähentyessä. Vuoden 2021 sekä lähivuosien tulokseen tulee merkittävästi vaikuttamaan kirkkohallituksen seurakuntien poistosuunnitelmaa koskevan ohjeen päivitys. 

Jäsenmäärä väheni, korona vaikutti toimintaan

Siilinjärven seurakuntaan kuului vuoden 2020 lopussa 16 035 jäsentä, mikä on 74,9 prosenttia kunnan väestöstä (edellisvuonna 76,2 %). Jäsenmäärä väheni vuoden aikana saman verran kuin seurakunnissa keskimäärin. Henkilöstöä Siilinjärven seurakunnassa oli vuoden lopussa 57.

Vuonna 2020 Siilinjärven seurakunnassa siunattiin hautaan 135 vainajaa, kastettiin 119 uutta seurakuntalaista ja vihittiin avioliittoon 64 paria.

Korona vaikutti toimintaan kaikilla työaloilla. Tapahtumia ja ryhmiä peruttiin, tilaisuudet jäivät pitämättä. Syksyllä toimintaa käynnisteltiin koronarajoitusten puitteissa.

Jumalanpalvelusten ja musiikkiesitysten suoratoisto ja tallenteiden esittäminen verkossa kuitenkin lisäsi tilaisuuksiin osallistujien määrää merkittävästi. Jumalanpalveluksilla oli vuoden aikana yhteensä yli 26 300 osallistujaa, musiikkitilaisuuksiin osallistujia ja verkossa katselukertoja oli yhteensä yli 19 000.

Rippikouluryhmiä oli 12. Rippikoulu pidettiin etätapaamisina ja päivärippikouluna. Rippikoulun kävijöitä oli 258, kokonaismäärä laski hieman edellisvuodesta.
 

Lisätietoja: talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 11.5.2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Toiminta- ja talouskertomus 2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Aiempi uutinen tilinpäätöksestä: Vuoden 2020 tilinpäätös merkittävästi ennakoitua parempiLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Aiempi uutinen talousarviosta: Vuosi 2021 toimitaan alijäämäisellä budjetillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

18.5.2021 16.21