”Olisimmeko voineet tehdä jotain paremmin?” Puhelinhaastatteluihin perustuva tutkielma kirkosta eroamisen syistä Siilinjärvellä

Siilinjärven seurakunnan kappalainen Teemu Voutilainen syventyy ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielmassaan kirkosta eroamisen syihin Siilinjärven seurakunnassa. Ilmiön taustoja ja syitä on tutkittu paljon kansallisen tasolla, mutta paikallisseurakunnan tasolla tehtyä tutkimusta kirkosta eroamisesta ei ole ennen juurikaan tehty. Myös Voutilaisen käyttämä tutkimusmenetelmä, puhelinhaastattelut, on evankelis-luterilaisen kirkon piirissä harvinainen lähestymistapa arkanakin pidettyyn aiheeseen.

Tiedämmekö todella, mistä syistä omalla paikkakunnallamme erotaan kirkosta?

Tutkielmassa (linkki tämän sivun alaosassa) taustoitetaan kirkosta eroamisen historiaa, aiempia tutkimuksia sekä valtakunnallisia tilastoja vertaillen niitä Siilinjärven seurakunnan vastaaviin. Kirkosta eroaminen on lisääntynyt voimakkaasti Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 2000-luvulla. ”Tiedämmekö todella, mistä syistä omalla paikkakunnallamme erotaan kirkosta?”, kysyy Voutilainen. Hän otti asiasta selvää soittamalla kirkosta hiljattain eronneille ja kysymällä heiltä henkilökohtaisesti.

”Kirkon jäsenyys ja siitä eroaminen ovat syviä, ihmisen vakaumukseen liittyviä asioita. Tällaisia asioita ei voi nokkelilla myyntipuheilla muuttaa. Ainoa oikea lähtökohta tällaisessa yhteydenotossa on yrittää aidosti kuunnella kirkosta eronnutta ja ottaa palaute nöyrästi vastaan.”, Voutilainen summaa lähestymistapaansa haastattelujen suhteen. Puhelinkampanja kirkosta eronneille ei lähtökohtaisesti voi olla jäsenyyden markkinointikampanja. Voutilainen selvittää myös tutkimusetiikkaa: Puhelinkampanjoiden harvinaisuuteen on voinut olla syynä virheellinen käsitys tällaisen yhteydenoton lainvastaisuudesta.

Voinhan minä sen sinulle selventää. Eli rahallinen juttuhan se oli suurimmaksi osaksi.

Tutkimusaineiston perusteella siilinjärveläisistä kirkosta eroajista piirtyy pääpiirteissään samanlainen kuva kuin valtakunnallisissa tutkimuksissa. Keskeisimmät kirkosta eroamisen syyt Siilinjärvellä ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavasti: taloudelliset syyt, kirkolla ei instituutiona ole merkitystä, maailmankatsomukselliset syyt ja ihmiset eivät koe tarvitsevansa kirkkoa uskoakseen. Kutakin syykategoriaa on esitelty tarkemmin omissa alaluvuissaan haastateltujen sitaatein varustettuna. Tutkielmassa hahmotetaan myös siilinjärveläisten kirkosta eroajien erityispiirteitä ja aiempia syitä kirkkoon kuulumiselle.

Entä mitä voisimme seurakunnassa tehdä paremmin kerätyn aineiston nojalla? Tutkielma on kiinnostava avaus paitsi tutkimuksellisesti myös seurakuntatyön kehittämisen kannalta. Voutilainen kertoo laajasti tutkimuksen prosessista, ja lisäksi kannustaa ja antaa vinkkejä muille seurakunnille vastaavaa kampanjaa varten.

Tutustu koko tutkielmaan

”Olisimmeko voineet tehdä jotain paremmin?” Puhelinhaastatteluihin perustuva tutkielma kirkosta eroamisen syistä SiilinjärvelläLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Linkki avaa PDF-tiedoston uuteen ikkunaan.

 

Pastoraalitutkinnot ovat tuomiokapitulissa – yliopistotutkintojen lisäksi – suoritettavia kirkon omia tutkintoja. Ylempi pastoraalitutkinto (80 op) valmistaa kirkon vaativampiin hallinto-, johtamis- ja asiantuntijatehtäviin. Ylempään pastoraalitutkintoon edellytetään aiemmin suoritettu pastoraalitutkinto (40 op), joka vaaditaan haettaessa vakinaista papinvirkaa, kuten kirkkoherra tai kappalainen.

Lisätietoja: Teemu Voutilainen, teemu.voutilainen@evl.fi, 044 728 4609

Teemu Voutilainen
Teemu Voutilainen