Uutislistaukseen

Lapsiasiahenkilöt auttavat lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä

Seurakunnan lapsiasiahenkilöiksi nimettiin johtava kasvatuksen viranhaltija Sauli Paavilainen ja luottamushenkilö Saara Lehtola.

Siilinjärven seurakunta

Kirkkojärjestyksessä on säännös lapsivaikutusten arvioinnista (LAVA), jonka mukaan lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. LAVA on siis työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia alle 18-vuotiaita.

Lapsivaikutusten arvioinnin soveltaminen seurakunnan toimintaan on lapsen oikeuksien toteuttamista käytännössä. Tällöin toimintaa suunniteltaessa ja erilaisia käytännön ratkaisuja tehtäessä asioita katsotaan lasten ja nuorten näkökulmasta, heidän mielipiteensä huomioidaan ja heille annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi toiminnan sisältöön.

LAVA toimii ennakkoarvioinnin välineenä. Ennakkoarviointia tehdään, jotta päätösten vaikutukset olisivat mahdollisimman hyvin tiedossa päätöksiä tehtäessä. Seurakunnissa on erikseen nimetty lapsiasiahenkilöitä, jotka toimivat apuna lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä – Siilinjärven seurakunnassa lapsiasiahenkilö on ollut vuodesta 2013.

Seurakunnan kasvatustyön henkilöstörakenne muuttui vuonna 2022 siten, että johtavan nuorisotyönohjaajan virka muutettiin johtavaksi kasvatuksen viranhaltijan viraksi, jonka tehtävänkuvaan suunniteltiin myös lapsivaikutusten arviointi. Kasvatustyö kattaa nyt niin lapsityön kuin nuorisotyönkin.

Johtava kasvatuksen viranhaltija Sauli Paavilainen nimettiin Siilinjärven seurakunnan lapsiasiahenkilöksi. Toiseksi lapsiasiahenkilöksi valittiin seurakunnan luottamushenkilö Saara Lehtola.

 

Lisätietoja kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 22.2.2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä

24.2.2023 11.18