Uutislistaukseen

Hautausmaakatselmus

Kirkkoneuvosto ei löytänyt huomautettavaa hautojen ja hautausmaiden hoidosta.

Viinamäen hautausmaalla sammaleinen hautakivi taustalla hautausmaan maisemaa

Hautaustoimen ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. 19.9.2023 tekemänsä katselmuksen perusteella Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto totesi, että hautaustoimen säädöksiä on noudatettu eikä hautojen ja hautausmaiden hoitoon ole huomauttamista.

Hoitamattomien hautojen kuulutusprosessi on tulossa päätökseen. Hautatoimen ohjesäännön mukaisesti hautojen kuuluttaminen tehdään, kun haudanhaltijatietoa ei ole, hauta on hoitamaton ja/tai hautaoikeus on päättynyt. Kuuluttaminen on yksi seurakunnalle asetetuista tehtävistä. Kirkkoneuvosto tekee päätöksen hoitamattomista hautapaikoista marraskuussa.

Lisätietoja
talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 19.9.2023

22.9.2023 11.49