Uutislistaukseen

Diakoniatyöntekijän paikka auki

Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto julisti diakonian viran haettavaksi ja valitsi valmistelutyöryhmän tukemaan viranhakuprosessia.

Siilinjärven seurakunta

Diakoniatyöntekijä Kirsi Launosen irtisanouduttua virastaan siirryttyään toiseen seurakuntaan, on 1.2.2024 lähtien vt. diakoniatyöntekijänä toiminut Elli Savolainen.

Seurakunnassa tehdyn selvityksen mukaan diakoniatyön tarve ei vähene, vaikka seurakunnan jäsenmäärä laskeekin. Aiemmin nyt viisihenkiseen diakoniatiimiin on kuulunut myös diakonisen perhetyöntekijä ja lähetyssihteeri. Nämä virat on hiljattain lakkautettu ja tehtävät jaettu tämänhetkisen tiimin kesken.

Kirkkoneuvosto päätti avoinna olevan diakonian viran täyttämisestä ja julisti viran haettavaksi 15.4. mennessä. Nimettiin myös valmistelutyöryhmä, jonka tehtävänä on hakemusten perusteella esittää kirkkoneuvostolle haastatteluun kutsuttavat, suorittaa haastattelut ja tehdä kirkkoneuvostolle ehdotus virkaan valittavasta. Valmistelutyöryhmään valittiin kirkkoherran, talousjohtajan ja johtavan diakoniaviranhaltijan lisäksi luottamushenkilöistä Päivi Heikkinen ja Kyllikki Puustinen.

 

Lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 20.3.2024

Diakoniatyöntekijän viran ilmoitus Kirkkorekryssä

22.3.2024 15.20