Uutislistaukseen

Luottamushenkilöissä vaihdoksia

Kirkkovaltuutettu Joonas Tolvanen eroaa luottamustehtävistään paikkakunnalta muuton johdosta. Kirkkovaltuutettu Saara Kauppinen on määräaikaisesti sivussa luottamustehtävistä toimiessaan seurakunnan nuorisotyönohjaajan sijaisena.

Kirkkovaltuutettu Joonas Tolvanen eroaa luottamustehtävistään ja kirkkovaltuutettu Saara Kauppinen on määräaikaisesti sivussa luottamustehtävistä toimiessaan seurakunnan nuorisotyönohjaajan sijaisena.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston kokoonpanoon muutoksia. Joonas Tolvaselle myönnetään ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä seurakunnasta poismuuton johdosta. Hänen paikalleen Kotikirkko-valtuustoryhmästä kutsuttaisiin ensimmäinen varavaltuutettu Jukka Markkanen toimikaudeksi 2019-2022. Niin ikään Tolvasen tilalle kirkkoneuvostoon Jarkko Juvosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi on valittava uusi jäsen toimikaudeksi 2019-2020. 

Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että Saara Kauppinen vapautetaan kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä ajalla 9.9.-31.12.2019, jolloin hän toimii seurakunnan nuorisotyönekijän viransijaisena. Hänen tilalleen Yhteistyöryhmä-valtuustoryhmästä kirkkovaltuustoon kutsutaan ensimmäinen varavaltuutettu Risto Daavitsainen 31.12.2019 saakka. Myös Kauppisen paikka kirkkoneuvostossa Saara Lehtolan henkilökohtaisena varajäsenenä tarkistetaan määräajaksi.

Kirkkovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 7. marraskuuta.

Lisätietoja:
kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi

Kirkkoneuvoston kokouksen 9.10.2019 pöytäkirja

9.10.2019 16.05