Uutislistaukseen

Talousjohtajaksi valittiin Anu Kopponen

Kirkkovaltuusto äänesti seurakunnan uudeksi talousjohtajaksi tradenomi Anu Kopposen.

Kirkkovaltuusto äänesti seurakunnan uudeksi talousjohtajaksi tradenomi Anu Kopposen.

Valtuutetut äänestivät ensin asian palauttamisesta kirkkoneuvostoon lisävalmisteluun. Äänin 14–13 käsittelyä päätettiin jatkaa. 

Talousjohtajan valinta tehtiin äänestämällä, koska kirkkovaltuusto ei ollut yksimielinen kirkkoneuvoston tekemästä pohjaesityksestä. Kirkkoneuvosto oli esittänyt talousjohtajaksi tradenomi Anu Kopposta, mutta kirkkovaltuustossa Riitta Kerkola teki vastaesityksen hallintotieteiden maisteri Jarmo Heikkisen valitsemiseksi. Sekä vastaesitys että pohjaesitys saivat kannatusta ennen suljettua lippuäänestystä.

Äänin 15–11 talousjohtajaksi valittiin Anu Kopponen. Kopponen siirtyy Siilinjärven seurakunnan palvelukseen Kuopion yliopistollisen sairaalan palveluesimiehen tehtävästä. Varalle valittiin Jarmo Heikkinen.

Virka täytetään vakinaisesti 1.11.2020 lukien, kun nykyinen talousjohtaja Urpo Reponen jää eläkkeelle. Virkaan valittu voi aloittaa määräaikaisessa virkasuhteessa 1.7.2020. Valitulla on kuuden kuukauden koeaika. Talousjohtajan virkaa haki kaksitoista hakijaa.

Lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen, olli.kortelainen@evl.fi, 044 7284 611
 
Kokouspöytäkirja 11.3.2020
Aiemmat tiedotteet

12.3.2020 08.39