Uutislistaukseen

Vuoden 2019 talous pysyi plussalla, vaikka jäsenmäärä väheni tuntuvasti

Seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätös oli tilinpäätössiirtojen jälkeen liki 8 600 euroa ylijäämäinen.

Seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätös oli tilinpäätössiirtojen jälkeen liki 8 600 euroa ylijäämäinen.

Siilinjärven seurakunnan tuloslaskelman mukaan vuonna 2019 toimintaan kului liki 3,7 miljoonaa euroa (kasvua edellisvuodesta 0,2 %) ja toimintatuottoja kertyi runsaat 720 000 euroa (vähennystä 0,7 %). Kuluja kasvattivat henkilöstökulut, jotka kasvoivat 1,4 prosenttia ja joiden osuus toimintakuluista on reilut 65 prosenttia. 

Ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa seurakunnalle kertyi noin 3,2 miljoonaa euroa (kasvua 0,3 %), mutta valtionrahoitusta seurakunnalle tilitettiin 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Toiminnan vuosikatteeksi muodostui reilut 456 000 euroa. Investointeihin kului vain 4 200 euroa. Koska investoinnit olivat vuosikatetta pienemmät, seurakunnan maksuvalmius parani. Vuosikatetta kohensivat arvioitua suuremmat metsätalouden tuotot ja rahoitustuotot.

Suunnitelmakaudella 2020–2022 korkea poistotaso ja vähenevät verotulot heikentävät tulevia tuloksia merkittävästi. Seurakunnan talouskehitystä uhkaavat luonnollisen väestön kasvun hidastuminen, kirkosta eroaminen ja tappiollinen muuttoliike. Seurakunnan on lähivuosina vähennettävä toiminta- ja henkilöstökuluja, jotta talous säilyisi tasapainossa.

Siilinjärven seurakuntaan kuului vuoden 2019 lopussa 16 335 jäsentä, mikä on 76,2 prosenttia kunnan väestöstä (edellisvuonna 77,2 %). Jäsenmäärä väheni vuoden aikana 405 henkilöllä, ja vähennys on suurempi kuin seurakunnissa keskimäärin. Viime vuonna koko kirkon jäsenmäärä väheni 1,4 prosenttia ja keskimäärin ev.lut. kirkkoon kuului 68,2 prosenttia suomalaista.

Henkilöstöä Siilinjärven seurakunnassa oli vuoden lopussa 57 eli saman verran kuin edellisvuonna. 

Tilinpäätös vahvistetaan kirkkovaltuustossa toukokuussa.

Lisätiedot:
talousjohtaja Urpo Reponen, 044 7284 621, urpo.reponen@evl.fi 
kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 25.3.2020

Kirkkoneuvoston hyväksymä Tasekirja 2019

Tiedote jäsentilanteesta 28.1.2020

25.3.2020 20.53