Uutislistaukseen

Seurakunnan metsät Pekka Paakkisen hoitoon

Kirkkoneuvosto sopii seurakunnan metsäomaisuuden hoidosta uuden metsäasiantuntijan, Metsäpalvelu Pekka Paakkisen kanssa. Sopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi.

Kirkkoneuvosto sopii seurakunnan metsäomaisuuden hoidosta uuden metsäasiantuntijan, Metsäpalvelu Pekka Paakkisen kanssa. Sopimus tehdään vuosiksi 2021–2030.

Metsänhoitosopimus sisältää metsänhoitotyöt, puukaupan valmistelun ja metsäsuunnitelman ylläpidon. Siilinjärven seurakunnalla on metsää reilut 700 hehtaaria parilta kymmeneltä eri tilalta. Vuosittain metsänhoito maksaa seurakunnalle 17 000–30 000 euroa. Seurakunta sai hoitosopimuksesta tarjoukset FinnHarvest Oy:ltä, Metsäpalvelu Pekka Paakkinen Oy:ltä ja Pohjois-Savon Metsänhoitoyhdistykseltä.

Seurakunnan metsillä on PEFC-metsäsertifiointi. Metsänhoidon suunnitelmassa on otettu huomioon erilaiset ympäristönäkökohdat, kuten metsälakikohteet ja muut arvokkaat elinympäristöt, suojelualueet, rantametsät, virkistysalueet ja maisemallisesti arvokkaat kohteet.

Metsänomistajana seurakunta sitoutuu metsänhoitoon, jolla metsästä saadaan hyvä taloudellinen tuotto ja jolla metsän kasvu mahdollistaa hiilensidonnan entistä paremmin.

Lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 23.9.2020

22.10.2020 07.14