Uutiset ja tiedotteet

 

Uutislistaukseen

Vuosi 2021 toimitaan alijäämäisellä budjetilla

11.12.2020 07.51

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan vuoden 2021 talousarvion ja toimintasuunnitelman. Tilikauden 2021 tulos arvioidaan liki 177 000 euroa alijäämäiseksi.

Seurakunnan tilikauden 2021 tulos arvioidaan liki 177 000 euroa alijäämäiseksi. Se aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan vuoden 2021 talousarvion ja toimintasuunnitelman torstaina 10. joulukuuta.  Vuoden 2021 talousarviossa Siilinjärven seurakunnan vuosikate on reilut 254 000 euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan edellisvuosien kiinteistöinvestointien poistoja, vaan tilikauden tulos jäänee 177 000 euroa alijäämäiseksi. Alijäämä aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä.

Talousarviossa käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat lähes 3,9 miljoonaa euroa, ja ne ovat vuodessa kasvaneet kaksi prosenttia. Kuluista kaksi kolmannesta (64,3 %) syntyy henkilöstökuluista. Niihin käytetään vajaa 2,5 miljoonaa euroa. Henkilöstön koulutukseen seurakunta varaa 29 000 euroa.

Vuonna 2021 seurakunnalle kertyy toimintatuottoja 695 000 euroa. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän vajaat 3,3 miljoonaa euroa. Valtionrahoituksen säilyvän nykyisellään (413 000 euroa). Investointeihin seurakunta käyttää 230 000 euroa.

Verotulot eivät riitä kattamaan toiminnan menoja, vaan seurakunnan toimintaa katetaan myös puunmyyntituloilla, tonttien myynti- ja vuokratuloilla ja maksuilla.

Vuoden 2021 taloussuunnitelman perusteena on, että seurakunnan tuloveroprosentti (1,25) säilyy ennallaan. Talouden tasapainottamiseksi seurakunta harkitsee veroprosentin korotusta lähivuosina.

Ensi vuoden toiminnassa seurakunta aikoo lisätä yhteisöllisyyttä, digitaalisuutta ja esteettömyyttä. Tarkasteluun nostetaan myös ympäristöasiat, kun seurakunta valmistautuu hakemaan Kirkon ympäristödiplomia.

"Yhteisöllisyyttä lisätään muun muassa olohuonetoiminnassa, jumalanpalvelusryhmissä ja yhteistyön tekemisessä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa. Jumalanpalvelusten suoratoistoista ja hartauksien videoinnista on tullut pysyvä osa toimintaamme ja sitä parannetaan koko ajan. Esteettömyyttä kehitämme niin fyysisissä tiloissa kuin verkkopalveluissa", kirkkoherra Olli Kortelainen kertoo.

Vuonna 2021 seurakunta aloittaa seurakuntatalon remontin suunnittelun ja uusii kirkon äänentoistojärjestelmän. Seurakunta investoi myös Viinamäen hautausmaan valaistuksen ja Kasurilantien puoleisen aidan uusimiseen. 

Lisätiedot
kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi
talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tapio Markkanen, 0400 376 756, tapio.markkanen@hotmail.fi

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 10.12.2020

Tiedote vuoden 2021 veroprosentista (5.11.2020)