Uutislistaukseen

Vuoden 2022 tulos arvioidaan alijäämäiseksi

Seurakunnan vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma on kirkkovaltuuston hyväksymä. Tilikauden 2022 tulos arvioidaan liki 381 000 euroa alijäämäiseksi. Se aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan vuoden 2022 talousarvion ja toimintasuunnitelman tiistaina 14. joulukuuta. Vuoden 2022 talousarviossa Siilinjärven seurakunnan vuosikatteen odotetaan olevan vajaat 51 000. Vuosikate ei riitä kattamaan edellisvuosien kiinteistöinvestointien poistoja, vaan tilikauden tulos jäänee 381 000 euroa alijäämäiseksi. Alijäämä aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä.

Talousarviossa käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat lähes 4,1 miljoonaa euroa, ne ovat vuodessa kasvaneet 4,3 prosenttia. Kuluista kaksi kolmannesta (noin 63 %) syntyy henkilöstökuluista.

Vuonna 2022 seurakunnalle kertyy toimintatuottoja miltei 660 000 euroa. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän vajaat 3,3 miljoonaa euroa. Valtionrahoituksen määrän on arvioitu olevan vuoden 2020 tasoa eli liki 420 000 €. Investointeihin seurakunta käyttää 1 862 000 euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan suunnittelukauden investointikuluja. Suurin investointi on seurakuntatalon tuleva remontti, jonka yhteydessä voidaan tarkastella myös ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuutta. Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä, mikäli halutaan käyttää edellisten vuosien ylijäämää ja sijoitustuottoja.

Verotulot eivät riitä kattamaan toiminnan menoja, vaan seurakunnan toimintaa katetaan myös puunmyyntituloilla, tonttien myynti- ja vuokratuloilla, maksuilla sekä sijoitustuotoilla.

Ensi vuoden taloussuunnitelman perusteena on, että seurakunnan tuloveroprosentti (1,25) säilyy ennallaan.

Vuoden 2022 erityisteemana on saavutettavuus.

”Seurakuntatalon remontin yhteydessä poistetaan kynnyksiä tulla mukaan seurakunnan toimintaan. Tiloja muokataan seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteella kodikkaammiksi, liikuntarajoitteiset paremmin huomioon ottaviksi ja digiajan vaatimukset täyttäviksi. Henkisiä kynnyksiä puolestaan madalletaan julistamalla evankeliumia ymmärrettävällä kielellä monikanavaista viestintää ja myös etäyhteyksiä hyväksi käyttäen”, kirkkoherra Olli Kortelainen konkretisoi saavutettavuuden käsitettä.

Lisätiedot: 
kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi
talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tapio Markkanen, 0400 376 756, tapio.markkanen@hotmail.fi
 

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 14.12.2020

Tiedote vuoden 2022 veroprosentista (9.11.2021)

15.12.2021 14.56