Uutiset ja tiedotteet

 

Uutislistaukseen

Siilinjärven seurakunnan logo

Seitsemän haki nuorisotyönohjaajaksi

24.2.2022 14.30

Siilinjärven seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan oli seitsemän hakijaa, joista kirkkoneuvoston asettama valmisteluryhmä esitti työhön haastateltavaksi Meiju Silvastia.

Seurakunnan pitkäaikainen työntekijä Kirsi Pyöriä-Kolehmainen jää eläkkeelle ja on siksi irtisanoutunut Siilinjärven seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta. Kirkkoneuvosto julisti nuorisotyöohjaajan viran haettavaksi 10.2.2022 mennessä. Virka on päätoiminen ja kokoaikainen. Viran tehtäviin kuuluu laaja-alainen nuorisotyö, erityisvastuualueena rippikoulutyö. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. nuorten leiritoiminta ja viikkotoiminta. Virkapaikkana on Vuorelan seurakuntakeskus.

Kirkkoneuvosto valitsi valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on haastatella hakijat ja tehdä valinnasta esitys kirkkoneuvostolle. Valmistelutyöryhmään kuuluvat kirkkoherra Olli Kortelainen, nuorisotyön lähiesihenkilö Sanna Marin, luottamushenkilö Suvi Eskola ja luottamushenkilö Saara Kauppinen.

Määräaikaan mennessä avoinna olevaa nuorisotyönohjaajan virkaa haki yhteensä seitsemän henkilöä. Hakijoista yksi veti hakemuksensa pois, jäljelle jääneistä kuudesta ainoastaan sosionomi, kirkon nuorisotyönohjaaja Meiju Silvastilla oli suoritettuna viran edellyttämät opinnot. Näin ollen valmistelutyöryhmä esitti yksimielisesti kirkkoneuvostolle, että nuorisotyönohjaajan virkaa hakeneista kutsutaan valmisteluryhmän haastateltavaksi Meiju Silvast.

Kirkkoneuvosto päättää nuorisotyönohjaajan valinnasta 24.3.2022. Uusi nuorisotyönohjaaja aloittaa työnsä seurakunnassa toukokuun alussa.
 

Lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 23.2.2022