Uutislistaukseen

Seurakunta myy tontteja ja uusii vuokrasopimuksia

Seurakunta myy rantatontteja ja uusii päättyviä tonttien vuokrasopimuksia.

Seurakunta myy rantatontteja ja uusii päättyviä tonttien vuokrasopimuksia.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Ryhjänpuro-tilalta myytäisiin tehtyjen tarjousten mukaisesti kaksi noin 3 500 m2:n suuruista rantarakennuspaikkaa 80 000 euron kauppahinnalla. Tontit ovat muodostuneet Ryhjänpuro-tilalle 18.8.2018 vahvistetussa Kehvo-Väänälänrannan rantayleiskaavassa. Ostajina ovat Antti Jaroma ja Henna Kärkkäinen sekä Juha ja Jenna Savolainen.

Saari-Julkulan tilalta esitetään myytäväksi huvilatontti Leena Hyarttille 16 500 eurolla. Tontti on  aiemmin ollut vuokrattuna Hyarttille, ja vuokrasopimus päättyy 31.12.2020.  Saari-Julkulasta esitetään lisäksi uusittavaksi kaksi 31.12.2020 päättyvää huvilatontin vuokrasopimusta 30 vuodeksi Hilkka ja Jarkko Huttusen sekä Ilpo ja Marjut Rannankarin ja Risto ja Soili Voutilaisen kanssa.

Kirkkovaltuusto on hyväksymässään toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2020-2022 linjannut, että Saari-Julkulan tilalta vuokrattujen huvilatonttien vuokra-aikojen päättyessä tonttien vuokralaisille tarjotaan jatkovuokrauksen vaihtoehtona mahdollisuutta vuokra-alueen lunastamiseen.  Seurakunnalla on kyseiseltä tilalta vuokrattu 77 huvilatonttia, joista kolmen vuokrasopimus päättyy kuluvan vuoden lopussa. Vuosina 2021-2022 on päättymässä yhteensä 26 sopimusta.

Kirkkovaltuuston tekemät myyntipäätökset edellyttävät kirkkohallituksen vahvistusta ja tonttien vuokrasopimusten uudistamispäätökset Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistusta.

Lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen, anu.kopponen@evl.fi, 044 7284 621

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 22.7.2020

22.7.2020 19.43