Uutislistaukseen

Lähetyssihteerin virka aiotaan lakkauttaa

Vastaisuudessa seurakunta hoitaa kansainvälisen työn tehtävänsä muuten kuin lähetyssihteerin virkatyönä.

Vastaisuudessa seurakunta hoitaa kansainvälisen työn tehtävänsä muuten kuin lähetyssihteerin virkatyönä.

Seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sillinjärven seurakunnan lähetyssihteerin virka lakkautetaan. Virka on ollut avoimena keväästä lähtien. Kirkkoneuvosto on selvittänyt virantäytön mahdollisuudet seurakunnan heikkenevässä taloustilanteessa. Selvityksen mukaan seurakunnan jäsenmäärän väheneminen ja siten kiristyvä talous ohjaavat järjestämään kansainvälisen auttamisen ja lähetystoiminnan muuten kuin lähetyssihteerin virkatyönä.

Lähetyssihteerin tehtäviin ovat kuuluneet lähetystyö, maahanmuuttajatyö ja kansainvälinen diakonia. Tällä hetkellä osa lähetyssihteerin viran tehtävistä on jaettu pappien kesken. Lähetystyön käytännön tehtävissä toimii myös paljon seurakuntalaisia vapaaehtoisina.

Koska avointa virkaa ei julisteta haettavaksi, se pitää lakkauttaa. Virka tuli avoimeksi maaliskuun lopussa 2020, kun lähetyssihteeri irtisanoutui virastaan. Seurakunnassa on ollut kokoaikainen lähetyssihteeri vuodesta 2003.

Lähetystyö on yksi kirkkolakiin kirjatuista seurakunnan tehtävistä.

Lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 21.10.2020

Tiedote 11.6.2020

Tiedote 25.3.2020

22.10.2020 07.19